Begrotingstekort
Het Centraal Planbureau heeft berekend dat in 2004 het tekort van de Nederlandse regering de 3% zal overschrijden. Dat is hoger dan de grens is die destijds voor de eurozone is vastgesteld. Enkele maanden geleden is die grens vervallen toen Duitsland en Frankrijk over deze grens heen gingen. 
Vindt u het erg dat het tekort in Nederland de 3% zal overschrijden?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 49
Weet niet/geen antwoord 6
Vindt u dat de Nederlandse regering nu extra bezuinigingen moet gaan vaststellen om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort in Nederland onder de 3% blijft?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 67
Weet niet/geen antwoord 4
Een ander alternatief is lastenverzwaring (hogere belastingen). Bent u ervoorom het begrotingstekort op deze manier te verkleinen?  
in procenten van Allen
Ja 16
Nee 81
Weet niet/geen antwoord 3
Gerrit Zalm heeft zich zeer ingespannen om ervoor te zorgen dat Frankrijk en Duitsland onder de 3% zullen blijven. Vindt u het een afgang voor Gerrit Zalm als Nederland niet onder de 3% zal blijven?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 31
Weet niet/geen antwoord 3
Wie is volgens u de belangrijkste schuldige dat het begrotingstekort in Nederland aan het oplopen is?  
in procenten van Allen
De huidige regering 32
Paars 29
PvdA 7
CDA 3
VVD 4
FNV/CNW 2
De werkgevers 2
Weet niet/geen antwoord 20