Wet tegen slaan van kinderen
Minister Donner heeft een wetsvoorstel ingediend om ouders te bestraffen die kinderen slaan.
Voor of tegen indienen wetsvoorstel  
in procenten van Allen
Voor 45%
Tegen 48%
Weet niet/geen antwoord 7%
Is zelf als kind vroeger geslagen  
in procenten van Allen
 Nee nooit 22%
 Vrijwel nooit 41%
 Af en toe 30%
 Regelmatig 7%
 Weet niet/Geen mening 1%