Orgaandonatie
Het onderwerp orgaandonatie is weer op de agenda gekomen. Men discussieert weer over het te volgen model: "Geen formulier ingevuld, dus geen toestemming" of "Geen formulie ingevuld, dus wel toestemming". 
Vindt het goed dat eigen organen voor orgaandonatie gebruikt worden  
in procenten van Allen
Ja 65%
Nee 27%
Weet niet/geen antwoord 8%
Heeft wens gemeld  
in procenten van Allen
Ja, mag wel gebruikt worden 38%
Ja, mag niet gebruikt worden 14%
Nee, niet ingevuld 47%
Weet niet/Geen mening 2%
Voor invoering Belgisch systeem van "Geen formulier ingevuld, dus toestemming".  
in procenten van Allen
Ja 71%
Nee 23%
Weet niet/Geen mening 6%
Het CDA stelt voor veel meer energie te besteden aan voorlichting. Denkt u dat hierdoor het overgrote deel der mensen hun wens kenbaar zullen gaan maken.  
in procenten van Allen
Ja 14%
Nee 77%
Weet niet/Geen mening 9%