Kilometerheffing
De VVD-er Hofstra is met een eigen plan gekomen om de belastingen rondom auto's te koppelen aan de gereden kilometers, in plaats aan de aanschafkosten e.d.
Oordeel over dit voorstel  
in procenten van Allen
Eens 55%
Oneens 29%
Weet niet/geen antwoord 16%
Zal de files doen vermindeen  
in procenten van Allen
Ja 10%
Nee 81%
Weet niet/Geen mening 9%
Rekeningenrijden zal wel de files doen verminderen  
in procenten van Allen
Ja 25%
Nee 70%
Weet niet/Geen mening 5%
Oordeel over rekeningrijden  
in procenten van Allen
Voor 37%
Tegen 47%
Weet niet/Geen mening 16%