Ambtenaren
Maxime Verhagen heeft in een interview in het AD zich uitgesproken over de inzet van ambtenaren. Zij zouden vernieuwingen tegenwerken en lui zijn.
Verantwoordelijke voor het te langzaam gaan van vernieuwingen binnen Ministeries.  
in procenten van Allen
de minister 32%
de ambtenaren 49%
Weet niet/geen antwoord 19%
Het is goed dat Maxime Verhagen dit onderwerp aan de orde stelde.  
in procenten van Allen
Ja 79%
Nee 11%
Weet niet/Geen mening 10%