Generaal Pardon
Na de metingen op 26 en 29 januari en 3 februari is er de dag na het grote Kamerdebat nieuwe meting uitgevoerd.
Eens met de beslissing van Minister Verdonk                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 63% 89% 92% 82% 47% 37% 32% 25%
Nee 31% 11% 6% 12% 46% 56% 66% 68%
Weet niet/geen antwoord 6% 0% 2% 6% 7% 7% 3% 7%
Hoeveel mensen meer zouden er naar binnen mogen                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Geen meer 40% 70% 62% 50% 21% 19% 22% 14%
 1000 meer 7% 7% 9% 10% 2% 6% 0% 4%
 2000 meer 3% 5% 3% 4% 6% 3% 1% 1%
 5000 meer 5% 5% 3% 1% 4% 11% 5% 6%
 10000 meer 5% 1% 3% 2% 7% 9% 16% 8%
 Alle 26000 15% 3% 2% 4% 19% 24% 42% 43%
 Weet niet/Geen antwoord 26% 10% 18% 30% 41% 28% 14% 24%
Vindt het beleid van Minister Verdonk te streng                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 33% 9% 7% 16% 51% 57% 65% 68%
Nee 64% 90% 92% 82% 46% 38% 33% 29%
Weet niet/geen antwoord 3% 1% 1% 2% 4% 5% 3% 3%
Vindt acties tegen de uitzetting toegestaan.                 
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 64% 40% 53% 61% 68% 73% 74% 79%
Nee 27% 60% 41% 27% 29% 16% 20% 21%
Weet niet/geen antwoord 9% 0% 6% 12% 3% 11% 6% 0%
Is bereid een rol te spelen bij onderduikacties.                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 58% 42% 42% 44% 76% 72% 79% 76%
Nee 35% 56% 51% 46% 20% 22% 15% 19%
Weet niet/geen antwoord 7% 2% 7% 11% 4% 6% 6% 5%
Reactie op sleutelvraag.                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Regels zijn regels. Men heeft zelf het risico genomen om hier te blijven. 44% 81% 67% 52% 25% 23% 18% 10%
Nederland heeft ze te lang gedoogd, nu is het inhumaan om ze weg te sturen 51% 18% 31% 38% 74% 71% 78% 88%
Weet niet/geen antwoord 5% 1% 2% 10% 1% 5% 4% 2%
Mogelijke reacties van Burgemeesters                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ze mogen zich verzetten 55% 84% 82% 73% 30% 32% 25% 20%
Ze moeten het landelijk beleid utvoeren 43% 16% 17% 26% 63% 66% 74% 77%
 Weet niet/Geen antwoord 2% 1% 1% 1% 7% 3% 1% 3%
Stel dat Premier Balkenende gaat zeggen dat hij gezien alle commotie besloten heeft dat enerzijds er beduidend meer van de bestaande gevallen alsnog in Nederland mogen blijven, maar dat er vervolgens een keihard beleid gevoerd gaat worden tegenover nieuwe gevallen, inclusief mensen die dan die nieuwe gevallen gaan helpen. Bent u het dan eens met zijn besluit?
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Eens 58% 48% 46% 62% 70% 60% 51% 46%
Oneens 33% 47% 47% 32% 19% 32% 41% 32%
 Weet niet/Geen mening 9% 6% 6% 7% 12% 9% 8% 22%
Wat mogen burgemeesters doen nadat het voorstel van de regering in de Tweede Kamer is aanvaard.                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Regeringsbeleid loyaal uitvoeren 54% 81% 77% 70% 37% 30% 23% 18%
Mogen zich tegen uitzetting blijven verzetten 41% 15% 18% 27% 58% 65% 75% 82%
Weet niet/Geen mening 6% 4% 6% 3% 5% 5% 2% 0%
Oordeel over optreden van Minister Verdonk                
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
 Heel sterk 19% 35% 33% 27% 12% 10% 6% 5%
 Sterk 28% 27% 37% 33% 25% 19% 10% 17%
 Vrij sterk 20% 18% 18% 26% 22% 17% 17% 30%
 Sterk noch zwak 11% 7% 5% 4% 20% 20% 23% 16%
 Vrij zwak 6% 3% 2% 4% 7% 10% 13% 11%
 Zwak 2% 2% 0% 1% 1% 5% 9% 7%
 Heel zwak 5% 4% 0% 1% 8% 9% 16% 13%
 Weet niet/Geen mening 9% 4% 5% 6% 5% 9% 6% 2%