Inspanningen voor gevangenen in Thailand
De delegatie in Thailand (Koningin en minister) heeft een soepeler beleid voor de Nederlandse gevangenen kunnen realiseren. Wat vindt Nederland ervan?
Is het terecht dat de overheid zich voor die gevangenen inspant?  
in procenten van Allen
Ja 64%
Nee 29%
Weet niet/geen antwoord 7%