Turkije in de EU
In het kabinet is er een discussie aan de gang over het al dan niet toelaten van Turkije tot de EU. Wat denken de Nederlanders hiervan?
Toelating Turkije tot EU                
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLnks D66
Voor 27% 25% 36% 23% 11% 37% 47% 35%
Tegen 57% 61% 50% 62% 81% 44% 34% 50%
Weet niet/geen antwoord 16% 15% 14% 15% 8% 18% 19% 15%
Voor of tegen toetreding van de 10 landen in mei a.s.                
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLnks D66
Voor   36% 31% 45% 33% 15% 52% 59% 47%
Tegen 51% 60% 43% 55% 77% 37% 22% 45%
Weet niet/Geen mening 13% 9% 12% 12% 8% 12% 19% 8%