Betrokkenheid bij fraude door Holland Casino
De advocaat van de boekhouder die 18 miljoen euro heeft ontvreemd bij zijn werkgever en het volledig heeft vergokt, heeft Holland Casino aansprakelijk gesteld. Nederland wijst dat massaal af.
Terecht dat Holland Casino aansprakelijk is gesteld  
in procenten van Allen
Ja 20%
Nee 77%
Weet niet/geen antwoord 3%
Rol van Holland Casino moet tot strafvermindering leiden.   
in procenten van Allen
Ja 13%
Nee 81%
Weet niet/geen antwoord 6%
Holland Casino moet (een deel van) het gestolen geld teruggeven.  
in procenten van Allen
Ja 17%
Nee 74%
Weet niet/geen antwoord 9%