Generaal Pardon
Minister Verdonk heeft haar eindconclusies bekendgemaakt over haar besluitvorming rondom een Generaal Pardon en bijzonder gevallen. Circa 2500 mensen mogen blijven en 26000 zullen terug moeten.
Is het eens met besluit van Verdonk.  
in procenten van Allen
Ja 64%
Nee 26%
Weet niet/geen antwoord 10%
Alle 26000 moeten mogen blijven.  
in procenten van Allen
Ja 22%
Nee 65%
Weet niet/geen antwoord 13%
Condities waardoor ze zouden mogen blijven.  
in procenten van Allen
 Als men goed Nederlands spreekt 38%
 Als het een gezin betreft waarvan de kinderen langer in Nederland wonen dan in het land van herkomst. 33%
 Als men een baan heeft, waardoor men niet afhankelijk is van uitkeringen. 53%
 Als het een gezin betreft waarvan een of meer kinderen goed Nederlands spreekt 7%
 Als men langer dan 5 jaar in Nederland woont 23%
 Als men langer dan 7 jaar in Nederland woont 23%
 Ze mogen allemaal blijven 5%
 Ze moeten allemaal weg 23%
Weet niet/geen antwoord 1%