Reactie op Integratierapport
Gisteren is het rapport uitgekomen van de commissie Blok over de integratie van immigranten in Nederland. De reacties vanuit de politiek en media was niet mals. Wat vinden de Nederlanders?
Percentage der immigranten dat goed is geintegreerd.  
in procenten van Allen
 Meer dan 90% 11%
 Ongeveer de helft 22%
 Ongeveer een kwart 30%
 Ongeveer 10% 23%
 Vrijwel niemand 5%
 Weet niet/geen mening 6%
   
Het is terecht dat er een compliment wordt gegeven aan de wel geintegreerde immigranten.  
in procenten van Allen
Ja 54%
Nee 39%
Weet niet/geen antwoord 8%
Totaaloordeel over het rapport van de commissie.  
in procenten van Allen
 Positief 2%
 Vrij positief 11%
 Positief noch negatief 20%
 Negatief 22%
 Weet niet/geen mening 20%
Denkt dat met 6 politici vanuit verschillende partijen een beter rapport gemaakt zou kunnen worden dan het verschenen rapport.  
in procenten van Allen
 Ja 28%
 Nee 41%
 Weet niet/Geen mening 31%
Wat moet er gebeuren met de meer dan 3700 asielzoekers die al meer dan 5 jaarin Nederland zijn en waar geen pardon aan wordt gegeven?  
in procenten van Allen
 Ook generaal pardon 51%
 Snel het land moeten worden uitgezet 41%
 Weet niet/geen mening 9%