Reactie aftreden Oudkerk
Rob Oudkerk is afgetreden, omdat de PvdA fractie niet langer met hem verder wilde. Gisteren bleek een grote steun voor Oudkerk. Hoe zijn de reacties nu?
Het is juist dat de PvdA Oudkerk heeft weggestuurd.    
in procenten van Allen PvdA
Ja 49% 40%
Nee 47% 56%
Weet niet/geen antwoord 4% 4%
Het is jammer dat Oudkerk weg s.    
in procenten van Allen PvdA
Ja 53% 73%
Nee 29% 9%
Weet niet/geen antwoord 18% 19%
Is het eens met de PvdA-fractie dat hij niet meer als wethouder kan functioneren.    
in procenten van Allen PvdA
Ja 52% 43%
Nee 44% 50%
Weet niet/geen antwoord 4% 8%
Wie heeft de grootste schuld van het aftreden van Oudkerk?    
in procenten van Allen PvdA
Heleen van Royen 26% 33%
Rob Oudkerk 48% 44%
Burgemeester Cohen 2% 0%
De PvdA fractie 17% 12%