Integratiecommissie Tweede Kamer
Vandaag is het rapport uitgekomen van de Tweede Kamer over het integratiebeleid
in Nederland. Daar hebben de Nederlanders ook hun mening over.
Omschrijving van het beleid.  
   
in procenten van Allen
 Vrijwel volledig geslaagd 0%
 Vrij goed geslaagd 7%
 Vrij slecht geslaagd 33%
 Absoluut niet geslaagd 46%
 Weet niet/Geen mening 13%
In commissie van zes kamerleden is de onderste steen boven   
gekomen  
in procenten van Allen
 Ja 11%
 Nee 68%
 Weet niet/Geen mening 21%
Het is zinvol dat de Tweede Kamer dit rapport heeft laten maken.
   
in procenten van Allen
 Ja 46%
 Nee 39%
 Weet niet/Geen mening 15%
De immigranten moeten meer over Nederland verspreid worden.
   
in procenten van Allen
Eens 70%
Oneens 25%
Weet niet/Geen mening 6%
Leerlingen van allochtone afkomst moeten meer over het land  
worden verspreid  
in procenten van Allen
Eens 71%
Oneens 24%
 Weet niet/Geen mening 5%
Artikel 23 van de grondwet moet bespreekbaar worden  
gesteld.  
in procenten van Allen
 Ja 69%
 Nee 21%
 Weet niet/Geen mening 10%