Leerlingen steunen verdachte
De politie heeft ongeveer dertig leerlingen die donderdagochtend voor het Terra College aan de Beresteinlaan hun sympathie betuigden voor de verdachte Murat uit elkaar gehaald. 
Vindt u het goed dat de leerlingen het voor de jongen opnemen?  
in procenten van Allen
Ja 4
Nee 91
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat de politie recht heeft om tegen deze leerlingen op te treden?  
in procenten van Allen
Ja 89
Nee 7
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat de verdachte in de media slecht wordt afgeschilderd?  
in procenten van Allen
Ja en hij verdient het ook 31
Ja maar hij verdient het niet 3
Nee maar hij verdient het 45
Nee en hij verdient het ook niet 8
Weet niet/geen antwoord 14