Europese hof
Het kabinet overweegt om net als de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie te stappen om de schending van de EU-begrotingsregels aan te klagen. Het spreekt hier vrijdag over. 
Vindt u dat Nederland naar het Europees hof moet stappen?   
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 14
Weet niet/geen antwoord 13
En denkt u dat het kabinet naar het Europees Hof van Justitie gaat stappen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 45
Weet niet/geen antwoord 18
De aangeklaagde landen zijn Duitsland en Frankrijk. Denkt u dat de relatie met deze twee landen zou verslechteren als Nederland een juridische procedure tegen ze zou beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 21
Weet niet/geen antwoord 7