Schietpartij school
De 49-jarige onderdirecteur en docent van het Terra College H. van Wieren die dinsdagmiddag op school door een student werd neergeschoten is 's avonds omstreeks tien uur overleden in het ziekenhuis. 
Bent u geschokt door deze gebeurtenis?  
in procenten van Allen
Ja 97
Nee 2
Weet niet/geen antwoord 0
Heeft u ooit gedacht dat zoiets in Nederland kon gebeuren?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 1
Op het Terra College waren er in het verleden geregeld problemen met veiligheid en daarom lopen er 5 veiligheidsmensen rond zijn er extra conciërges in dienst en er hangen beveiligingscamera’s. Toch heeft daar een schietpartij een plaats gevonden. Vindt u dat de school nog strengere veiligheidsmaatregelen had moeten invoeren?  
in procenten van Allen
Deze maatregelen zijn streng genoeg 75
Er moesten strengere maatregelen komen 16
De maatregelen moesten minder streng 3
Weet niet/geen antwoord 5
Onlangs is een docent in Amsterdam-West door de leerlingen in elkaar geslagen. Ennu is Den Haag opgeschrikt door een schietpartij op school. Denkt u dat de scholen in Nederland langzamerhand onveiliger worden?     
in procenten van Allen
Ja 87
Nee 11
Weet niet/geen antwoord 2
Hoe veilig vindt u de Nederlandse scholen?   
in procenten van Allen
1 = Heel onveilig 2
2 2
3 4
4 9
5 15
6 29
7 21
8 6
9 1
10 = Heel veilig 0
Weet niet/geen antwoord 12
Vindt u dat naar aanleiding van dit incident er op alle scholen in Nederland strengere veiligheidsmaatregelen ingevoerd moeten worden?    
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 49
Weet niet/geen antwoord 7