Integratiebeleid
Na de VVD vindt het CDA nu ook dat het integratiebeleid in Nederland mislukt is.
 Bent u het eens met VVD en CDA?  
in procenten van Allen
Ja 78
Nee 13
Weet niet/geen antwoord 8
CDA heeft ook een aantal ideeën gepresenteerd om het integratiebeleid te verbeteren. CDA wil de leeftijdsgrens van huwelijkspartner uit het buitenland van 21 naar 24 jaar verhogen. Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 11
CDA wil ook de dubbele nationaliteit afschaffen. Bent u het hier mee eens?   
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 7
Ook zou volgens het CDA de verblijfsvergunning gekoppeld moeten worden aan het succesvol afronden van een inburgeringcursus die al in het land van herkomst gevolgd zou moeten worden. Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 17
Weet niet/geen antwoord 6