Ruzie SP
In de SP is ruzie ontstaan tussen Tweede-Kamerlid Ali Lazrak en de  fractieleider Jan Marijnissen. Lazrak weigert de afdracht van een groot deel van zijn salaris aan de partijkas van SP. Er geldt binnen de SP namelijk een regel dat de SP-parlementariërs hun brutoloon van ruim 7100 euro per maand in de SP-kas storten en daarvan krijgen zij 1900 euro netto terug. 
Vindt u dit een goede regel?  
in procenten van Allen
Ja 39
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 18
Vindt u dit voldoende voor het werk van een parlementariër?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 18
Ook vindt Lazrak dat Marijnissen zich als tiran gedraagt en dat hij zijn fractieleden op een brute manier terechtwijst. Gelooft u dat Marijnissen echt zo is of denkt u dat Lazrak het overdrijft omdat zijn verhouding met Marijnissen al een tijdje verstoord is?  
in procenten van Allen
Ja ik geloof hem 25
Nee hij overdrijft 50
Iets anders 8
Weet niet/geen antwoord 18
Vindt u Marijnissen een goede politicus?   
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 14
Denkt u dat dit conflict gevolgen zal hebben voor het vertrouwen van het publiek in de Socialistische Partij?  
in procenten van Allen
Ja vertrouwen zal groter worden 6
Ja vertrouwen zal verminderen 46
Nee het blijft hetzelfde 35
Weet niet/geen antwoord 13