Vervolging Nederlandse marinier
De Nederlandse marinier Erik O. wordt verdacht van het doodschieten van een Iraakse plunderaar. Na het incident werd hij naar Nederland overgebracht en voor vijf dagen gevangen gezet. De rechter-commissaris zag afgelopen dinsdag geen reden om O. nog langer vast te houden en hij werd vrijgelaten. 
Vindt u dat O. vervolgd moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 7
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 21
Vindt u over het algemeen dat als een soldaat een burger vermoordt er een strafrechtelijk onderzoek naar gedaan moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 65
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 12
De marinier wordt moord doodslag of dood door schuld ten laste gelegd. Vindt u deze aanklacht te zwaar?  
in procenten van Allen
Ja deze aanklacht is te zwaar 70
 Nee deze aanklacht is juist 8
Weet niet/geen antwoord 22
Vindt u het terecht dat hij 5 dagen in voorarrest zat?  
in procenten van Allen
Ja 16
Nee 70
Weet niet/geen antwoord 14
Gelooft u dat hij naar eigen zeggen "naar zijn eer en geweten" heeft gehandeld?  
in procenten van Allen
Ja 83
Nee 2
Weet niet/geen antwoord 16
Vindt u dat hij door een Nederlandse- in Iraakse- of een Internationale hof berecht moet worden?   
in procenten van Allen
Nederlandse 32
Iraakse 0
Internationale 9
Hij moet helemaal niet berecht worden 53
Weet niet/geen antwoord 6
Er is veel kritiek over de wijze waarop het Openbaar Ministerie voorlichting heeft gegeven in deze zaak. De hoogste man van het OM De Wijkerslooth heeft in het tv-programma NOVA de arrestatie van de Nederlandse marinier verdedigd zonder afdoende onderzoek. Is het OM volgens u in de fout gegaan?  
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 6
Weet niet/geen antwoord 17
Vindt u dat de marinier moet worden vrijgesproken wegens het discutabele onderzoek?  
in procenten van Allen
Ja 59
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 18
Bent u eens met de stelling van De Wijkerslooth dat het optreden van mariniers op dezelfde manier moet bekeken worden als van de politie?  
in procenten van Allen
Ja 41
Nee 49
Weet niet/geen antwoord 10
Had Minister Donner in deze zaak moeten ingrijpen?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 19
Vindt u dat bij vredesmissies militairen geen wapens mogen gebruiken?  
in procenten van Allen
Ja 4
Nee 94
Weet niet/geen antwoord 2
Moet de verdachte marinier officieel gerehabiliteerd worden?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 13
Weet niet/geen antwoord 30
Hoe groot is uw vertrouwen in het OM?  
in procenten van Allen
1 = Heel klein 14
2 5
3 8
4 9
5 15
6 27
7 12
8 3
9 0
10 = Heel groot 0
Weet niet/geen antwoord 6
Heeft u vertrouwen in het feit dat de militairen in Irak hun werk goed doen?  
in procenten van Allen
Ja 88
Nee 5
Weet niet/geen antwoord 7