Gekozen volksvertegenwordigers
In de Verenigde Staten worden de “volksvertegenwoordigers” zoals officier van justitie en de rechters door het volk gekozen. Ze worden dus niet aangesteld zoals dat in Nederland gebeurt. 
Vindt u dat de volksvertegenwoordigers zoals rechters en de officier van justitie ook in Nederland moeten worden gekozen?    
in procenten van Allen
Ja ze moeten door het volk worden gekozen 47
Nee ze moeten aangesteld worden 53
Weet niet/geen antwoord 0
De procureur-generaal van het OM de Wijkerslooth is pas in het nieuws geweest door zich tegen de door hem zelf opgestelde regels in uit te laten overde marinier die in Irak een man doodschoot. Vindt u dat een procureur-generaal zich mag uitlaten over de lopende strafzaken?  
in procenten van Allen
Ja 45
Het hangt van de zaak af  
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 26
Vindt u De Wijkerslooth een goede procureur generaal?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 26
Stel dat u een nieuwe procureur-generaal zou mogen kiezen zou u dan voor De Wijkerslooth stemmen?  
in procenten van Allen
Ja 27
Nee 73
Weet niet/geen antwoord 0