Tv-rechten voetbal
De voetballers die voor hun prestaties worden betaald eisen een percentage van de opbrengsten uit de verkoop van de tv-rechten. 
Vindt u dat voetballers hier recht op hebben?  
in procenten van Allen
Ja 14
Nee 79
Weet niet/geen antwoord 7
Wie heeft volgens u het meeste recht op het percentage van de opbrengsten?  
in procenten van Allen
Alleen de voetballers die op hun prestaties worden betaald  6
Alle voetballers uit een club 7