Schooluniformen
De Utrechtse wethouder wil dat de leerlingen van de openbare basisscholen inde stad een uniform gaan dragen. 
Vindt u dit een goed idee van de wethouder?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 4
Denkt u dat dit plan daadwerkelijk realiseerbaar is?  
in procenten van Allen
Ja 23
Nee 73
Weet niet/geen antwoord 4
Denkt u dat het dragen van een uniform de godsdienstige en culturele verschillen tussen de leerlingen zal verkleinen?  
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dit een goed middel om de spijbelaars aan te pakken?  
in procenten van Allen
Ja ze zullen in het uniform op straat herkenbaarder worden 19
Nee ze kunnen het uniform gewoon uittrekken  76
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat de uniformen ook in het middelbaar onderwijs ingevoerd moeten worden?  
in procenten van Allen
Ja 23
Nee 34
Er moeten nergens in onderwijs uniformen ingevoerd worden  39
Weet niet/geen antwoord 5