Rookverbod van kracht
Het volgende onderwerp. Het rookverbod in onder meer de treinen met ingang van 1 januari leidde op nieuwjaarsdag al tot een flinke vechtpartij in de intercity tussen Leeuwarden en Zwolle, doordat een passagier een opmerking maakte over het roken van een sigaret in de trein. 
Denkt u dat dit in de toekomst tot meer ruzies op het werk en in de trein zal leiden?    
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat veel mensen al dan niet stiekem gaan roken op de plekken waar het verboden is?   
in procenten van Allen
Ja 94
Nee 4
Weet niet/geen antwoord 2
Zou u zelf een opmerking maken tegen iemand die rookt op de plek waar het rookverbod van kracht is?   
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat er op de plekken waar het niet gerookt mag worden, zoals de treinen en de werkplek, extra controles moeten komen?   
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 49
Weet niet/geen antwoord 6
Als je in de trein een sigaret opsteekt moet je een boete van 50 euro betalen. Vindt u dit bedrag voldoende of moet de boete hoger zijn?  
in procenten van Allen
Dit bedrag is voldoende 47
Dit bedrag is te hoog 10
Dit bedrag is te laag 21
Roken moet helemaal niet beboet worden 19
Weet niet/geen antwoord 3