Rokende werknemers
Vanaf 1 januari mag er op de werkplek niet meer worden gerookt behalve in daarvoor bestemde ruimtes. Iemand die gedurende werktijd toch wil roken spendeert daar gemiddeld zeker vijf minuten per sigaret aan. Gemiddeld rookt iemand per dag zes sigaretten en spendeert zo een half uur in de rookruimte. Op jaarbasis besteedt een rokende werknemer zo 120 uur of te wel drie werkweken in het rookhok. 
Rookt u?  
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 0
Vindt u dat de maatregel om roken op de werkplek te verbieden juist is?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 26
Weet niet/geen antwoord 2
In de VS gaan stemmen op om de rokende werknemer langer te laten werken om de rookuren te compenseren. Zou u het een goed idee vinden als ook in Nederland rokende werknemers langer moeten werken om hun rooktijd te compenseren?  
in procenten van Allen
Ja, het is een goed idee 39
Nee, het is geen goed idee  56
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u het goed idee als rokers een maximum aan rooktijd per dag krijgen opgelegd?   
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat rokers minder salaris moeten krijgen?  
in procenten van Allen
Ja, ze moeten minder salaris krijgen 6
Nee, ze moeten niet minder salaris krijgen  91
Weet niet/geen antwoord 2
Denkt u dat een lagere salaris rokers ertoe zal bewegen minder te gaan roken?   
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 75
Weet niet/geen antwoord 6
Ergert u zich als een collega lange tijd in een rookruimte verblijft?   
in procenten van Allen
Ja, ik erger me 43
Nee, ik erger me niet 46
Weet niet/geen antwoord 11
Stelling: Ik knap vaak het werk van mijn rokende collega op omdat die aan het roken is.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 7
Mee eens 14
Mee oneens 35
Helemaal mee oneens 31
Weet niet/geen antwoord 14
Stelling: Rokende collega’s zijn net zo productief als niet-rokers.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 27
Mee eens 40
Mee oneens 20
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: Iemand die een rookpauze neemt is niet aan het werk.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 25
Mee eens 43
Mee oneens 21
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: Doordat ik rook op de werkplek, kan ik meer werk verzetten dan mijn niet-rokende collega.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 6
Mee oneens 41
Helemaal mee oneens 27
Weet niet/geen antwoord 22