Misgedrag gezagvoerders
Drie Amsterdamse gezagsdragers hebben zich onlangs 'misdragen' nadat ze door de politie op de bon werden geslingerd. Volgens de politie gedroegen de heren zich recalcitrant waarbij de agenten werden uitgescholden. 
Vindt u het normaal dat de mensen met een voorbeeldfunctie zich zo gedragen?  
in procenten van Allen
Ja 3
Nee 94
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat deze mensen omdat ze een voorbeeldfunctie hebben een zwaardere straf zouden moeten krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 48
Ze moeten helemaal geen straf krijgen 0
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Of het nu gaat om de gezagdragers of de gewone burgers mensen reageren vaak anders dan normaal als ze op de bon worden geslingerd.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 20
Mee eens 52
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 6