Kersttoespraak Koningin
Koningin Beatrix gaat morgen een kersttoespraak houden. 
Gaat u kijken?  
in procenten van Allen
Ja 22
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 20
De koningin zal ook vertellen over de moeilijke periode met haar familie vanhet afgelopen jaar zoals de kwestie rond Mabel Wisse Smit. Vindt u het goed dat ze hierover gaat praten?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 9
Weet niet/geen antwoord 18
Heeft u in het afgelopen jaar meer minder of evenveel respect gekregen voor de koningin?  
in procenten van Allen
Meer 23
Evenveel 54
Minder 10
Ik heb geen respect voor de koningin  8
Weet niet/geen antwoord 5