Overkomende partner
PvdA-leider Bos zei in een interview met Trouw dat strengere eisen gesteld moeten worden aan huwelijkspartners die tot Nederland willen worden toegelaten. 
Bent u het eens met Wouter Bos?  
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 11
Weet niet/geen antwoord 6
Vindt u dat een eventuele “overkomende partner” aan bepaalde verplichte eisen moet voldoen?  
in procenten van Allen
Ja 92
Nee 7
Weet niet/geen antwoord 1
Aan welke eisen moet er volgens u aan voldaan worden? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Mensen die iemand uit het buitenland willen trouwen moeten minimaal 120 procent van het minimumloon verdienen 37
Overkomende partner moet kunnen lezen en schrijven 62
Overkomende partner moet een bepaalde opleidingsniveau hebben 27
Overkomende partner moet verplicht een inburgeringcursus volgen 88
Iets anders 17
Een overkomende partner hoeft niet aan verplichte eisen te voldoen 5
Weet niet/geen antwoord 2
Bos is ook een voorstander van een zogenoemd quota-systeem. Dat zou betekenen dat Nederland jaarlijks bekijkt hoeveel immigranten toegelaten kunnen worden en welke eisen eventuele tekorten op de arbeidsmarkt aan immigranten stellen. Bent u voor zo’n quota-systeem?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 10