Premierschap
Denkt u dat Wouter Bos een betere premier zou zijn dan Jan Peter Balkenende?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 43
Weet niet/geen antwoord 11
Denkt u dat Gerrit Zalm een betere premier zou zijn dan Jan Peter Balkenende?  
in procenten van Allen
Ja 39
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 10
Denkt u dat Job Cohen een betere premier zou zijn dan Jan Peter Balkenende?  
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 18
Denkt u dat Ad Melkert een betere premier zou geweest zijn dan Jan Peter Balkenende?     
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 13
Wilt u dat er in 2004 nieuwe verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 45
Weet niet/geen antwoord 6