Kerstvakantie
Volgende week begint niet alleen voor de scholieren de kerstvakantie ook de Tweede Kamer is met reces en bijvoorbeeld bouwvakkers en schilders hebben een verplichte winterstop. Het lijkt alsof we de komende twee weken massaal stoppen met werken. 
Gaat u één of meer vrije dagen opnemen naast de normale vrije feestdagen (1e en de 2e kerstdag en nieuwjaarsdag)?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 34
Ik werk niet 23
Weet niet/geen antwoord 2
Welke dagen neemt u dan vrij?  
in procenten van Allen die vrijnemen
Een dag extra in de kerstweek 5
Twee dagen extra in de kerstweek? 6
De hele kerstweek 15
Een dag extra in de week van oud en nieuw 5
Twee dagen extra in de week van oud en nieuw 2
Drie dagen extra in de week van oud en nieuw 6
De hele week van oud en nieuw 11
Twee weken (kerstweek + week van oud en nieuw) 47
Iets anders 3
Weet niet/geen antwoord 0
Gaat u in die vrije dagen weg (op vakantie) of blijft u thuis?  
in procenten van Allen die vrijnemen
Ik ga weg (op vakantie) 16
Ik blijf thuis 82
Weet niet/geen antwoord 1