Achterstand autochtone leeringen
Kinderen van autochtone afkomst met een achterstand raken in het onderwijs steeds verder achterop.
Wat is volgens u de voornaamste oorzaak van deze achterstand?  
in procenten van Allen
Laagopgeleide ouders die thuis minder steun geven bij het maken van huiswerk 34
Opvoedingsproblemen 19
Het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden gaat meer naar allochtone achterstandsleerlingen 32
Iets anders 11
Weet niet/geen antwoord 4