CDA steunt opvang asielzoekers
De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt het toch goed dat gemeenten noodopvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu het CDA de motie van D66 over noodopvang steunt is de kans groot dat er een kamermeerderheid komt voor het voorstel. 
Vindt u het een goede zaak dat de gemeenten de uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 8
Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil dat gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers wel uit de opvang of uit hun woning zetten.Ze hebben volgens haar een eigen verantwoordelijkheid om terug te keren. Vindt u dat de asielzoekers op eigen verantwoordelijkheid terug moeten keren naarhet land van herkomst of dat ze geholpen moeten worden om terug te keren?  
in procenten van Allen
Op eigen verantwoordelijkheid terugkeren 17
Ze moeten geholpen worden 80
Weet niet/geen antwoord 3
Hoe lang vindt u dat de uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederlandse gemeentes opgevangen mogen worden?   
in procenten van Allen
Net zo lang totdat ze veilig terug kunnen 31
Net zo lang totdat er een terugreis geregeld kan worden 42
Ze moeten gelijk weg 25
Iets anders 1
Weet niet/geen antwoord 1