Motie van wantrouwen
Tijdens een debat over het inkomensbeleid in de Tweede Kamer hebbende oppositiepartijen SP en GroenLinks de motie van wantrouwen ingediend. Zij vinden dat chronisch zieken en gehandicapten zwaar gedupeerd worden door de bezuinigingen van het kabinet. Ze werden hierin ook door de PvdA gesteund. De motie haalde geen meerderheid en werd door de Kamer verworpen. 
Stel dat u had mogen stemmen zou u dan voor of tegen de motie zijn?  
in procenten van Allen
Voor 65
Tegen 26
Weet niet/geen antwoord 9