Versierde vrachtwagens
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) komt de komende tijd in actie tegen vrachtwagenchauffeurs die hun wagen met kerstverlichting optuigen. Volgens het KLPD kan tegemoetkomend verkeer door de kerstversieringen in verwarring worden gebracht en er kan een gevaar voor de andere chauffeurs ontstaan. Bovendien zou een chauffeur in een verlichte cabine minder zicht naar buiten hebben. Hiervoor heeft het KLPD ook de binnenvaartschippers die hun schepen met de feestverlichting versieren een verbod opgelegd.
Wat vindt u in het algemeen van zulke verboden?  
in procenten van Allen
Ik vind ze terecht 58
Ik vind ze belachelijk 31
Weet niet/geen antwoord 11
Vindt u dat Het Korps Landelijke Politiediensten met deze maatregelen te ver gaat?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 7
Stelling: Versierde vrachtwagens schepen en auto’s versterken de kerstsfeer.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 43
Mee oneens 29
Helemaal mee oneens 13
Weet niet/geen antwoord 4
5. Een bestuurder die met dergelijke lichtjes op de voorkant van zijn wagen rondrijdt krijgt een boete van rond 60 euro. Wat vindt u van deze boete?  
in procenten van Allen
Te hoog 28
Te laag 25
Dit moet helemaal niet beboet worden 32
Weet niet/geen antwoord 16
Ook de automobilisten kunnen bekeurd worden voor het gebruik van zogenaamde blauwe feestlichtjes. Dit zijn de snoeren met piepkleine blauwe lampjes er aan. Vindt u dat deze lichtjes een gevaar vormen voor het verkeer?       
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 11