Armoede neemt toe
De armoede in Nederland neemt weer toe. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is na jaren van daling weer toegenomen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Armoedemonitor. 
Heeft u zelf minder geld te besteden dan de jaren hiervoor?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 1
Wat zijn volgens u de voornaamste oorzaken voor de groeiende armoede?   
in procenten van Allen
Nieuwe belastingmaatregelen 14
Stijging van de ziektekostenpremies 21
Stijgende werkloosheid 22
Hoge schuldenlast 20
Iets anders 22
Weet niet/geen antwoord 1
Er zijn voor volgend jaar nieuwe bezuinigingsmaatregelen aangekondigd zoalsde versobering van de huursubsidie en de verhoging van sommige premies. Denkt u dat de armoede in Nederland volgend jaar nog meer toeneemt?   
in procenten van Allen
Ja armoede neemt nog meer toe 93
Nee volgend jaar gaat het beter  5
Weet niet/geen antwoord 3
Denkt u dat u volgend jaar ook de negatieve gevolgen van de groeiende armoede zult ervaren?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 36
Weet niet/geen antwoord 11
Hoe denkt u dat Nederland het doet in vergelijking met andere Europese landen wat armoede betreft?    
in procenten van Allen
Nederland doet het beter 22
Nederland is vergelijkbaar met andere landen 41
Nederland doet het slechter 29
Weet niet/geen antwoord 8