Mislukking EU-top
Zaterdagis de top over de Europese Grondwet mislukt. 
Vindt u het erg dat dit is gebeurd?  
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 47
Weet niet/geen antwoord 12
Hoopt u dat in de nabije toekomst er alsnog overeenkomst zal komen over deze Europese Grondwet?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 15
Denkt u dat het slechter met de EU zal gaan als er geen grondwet komt?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 35
Weet niet/geen antwoord 15
Aan wie heeft het volgens u vooral gelegen dat de landen er niet uitgekomen zijn?  
in procenten van Allen
Frankrijk 16
Duitsland 15
Spanje 4
Italië 0
Nederland 2
Polen 12
De nieuwe landen 3
Alle landen 21
Weet niet/geen antwoord 27
Het belangrijkste conflictpunt was de stemverhoudingen binnen de EU.  De stemverhouding wordt op dit moment het niet bepaald op basis van het aantal inwoners per land maar op basisvan afspraken waar de kleinere landen relatief sterker vertegenwoordigd zijndan grotere landen. In de nieuwe grondwet wordt er een veel sterkere relatie gelegd met het aantal inwoners per land. Wat vindt u de beste methode?  
in procenten van Allen
Volledig gebaseerd op het aantal inwoners per land 29
Kleinere landen relatief meer stemmen dan grote landen 53
Weet niet/geen antwoord 17
Het gebrek aan overeenkomst houdt o.a. in dat er tijdens de verkiezingen voorhet Europese Parlement in juni 2004 geen referendum zal gehouden worden over deze Europese grondwet. Er zijn mensen die voorstellen om dan toch een referendum te houden over een Europees onderwerp. Welk onderwerp vindt u daar het meest geschikt voor?  
in procenten van Allen
Een referendum over de terugkeer van de gulden 21
Een referendum over het uittreden uit de EU 12
Een referendum over het toetreden van 10 nieuwe landen in deEU 36
Weet niet/geen antwoord 31
Stel dat er een referendum komt over de terugkeer van de gulden. Wat stemt u dan?     
in procenten van Allen
Ik ga niet stemmen 4
Ik zal voor stemmen 43
Ik zal tegen stemmen 50
Weet niet/geen antwoord 3
En als het een referendum wordt over dat Nederland uit de EU moet treden. Wat stem u dan?   
in procenten van Allen
Ik ga niet stemmen 4
Ik zal voor stemmen 23
Ik zal tegen stemmen 61
Weet niet/geen antwoord 12
En als het een referendum wordt over het toetreden van 10 nieuwe landen tot de EU. Wat stemt u dan?       
in procenten van Allen
Ik ga niet stemmen 7
Ik zal voor stemmen 41
Ik zal tegen stemmen 35
Weet niet/geen antwoord 17
Tijdens die top heeft de Duitse Minister van Financiën Nederland beschuldigtde sfeer te vergiftigen door te blijven hameren op het Stabiliteitspact. Vindt u dat ook?   
in procenten van Allen
Ja 13
Nee 73
Weet niet/geen antwoord 13
Vindt u dat deze Minister het recht heeft om dit over Nederland te zeggen?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 63
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat Nederland door moet gaan om zekerheden over het Stabiliteitspact bij de nieuwe discussies over de EU grondwet in te brengen of moet Nederland hetzelfde doen als de meeste andere landen?  
in procenten van Allen
Wel doorgaan 71
Niet doorgaan 15
Weet niet/geen antwoord 14