EU-top
In Brussel komen de staats- en regeringsleiders van de vijftien huidige en tien nieuwe EU-lidstaten bijeen om de laatste hand te leggen aan een Europese grondwet. 
Hoopt u dat de Europese landen die vandaag en morgen vergaderen over de Europese Grondwet eruit komen?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 12
Aan wie ligt het volgens u vooral dat de Europese landen er niet dreigen uit te komen (meerdere antwoorden mogelijk)?  
in procenten van Allen
Frankrijk 54
Duitsland 52
Spanje 10
Italië 10
Nederland 8
Polen 21
De nieuwe landen 8
Alle landen 10
Weet niet/geen antwoord 20