Kerstverlichting
Heeft u de kerstverlichting in of om het huis?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 0
Waarom heeft u kerstverlichting?  
in procenten van Allen die de kerst verlichting hebben
Ik vind het mooi 34
Ik wil opvallen 0
Ik wil de wereld mooi maken 2
Ik wil een kerstsfeer creëren 63
Weet niet/geen antwoord 0
Waarom heeft u geen kerstverlichting?       
in procenten van Allen die geen kerst verlichting hebben
Ik vind het lelijk 12
Ik vind het energieverspilling 17
Het is een spirituele armoede 10
Ik vier geen kerst 18
Weet niet/geen antwoord 43