Boetes voor peukenoverlast
De vervuiling door de rokers in Rotterdam gaat strenger gecontroleerd worden. Mensen die in een sigaret op straat gooien krijgen vanaf 1 januari een boete van 46 euro. Het legen van een asbak wordt zwaarder bestraft dat kost de roker 231 euro. Het plan is een initiatief van de wijkagent in het centrum van de stad. Zij constateerde dat voor de ingang van kantoorgebouwen vaak afval door rokers wordt achtergelaten. 
Vindt u deze boetes terecht?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u de straffen te hoog?       
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 2
Denkt u dat deze straffen effect zullen hebben en er minder sigarettenpeuken op straat zullen liggen?      
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 6
Wat zou een betere oplossing zijn voor de peukenoverlast ?  
in procenten van Allen
Boetes nog meer verhogen 14
Meer asbakken op straat plaatsen 50
Draagbare asbakken uitdelen 3
Roken op straat verbieden 16
Weet niet/geen antwoord 16
Stelling: Als de werknemers alleen nog op straat mogen roken moeten de bedrijven ervoor zorgen dat er genoeg asbakken op straat aanwezig zijn.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 46
Mee eens 32
Mee oneens 11
Helemaal mee oneens 6
Weet niet/geen antwoord 4