Gevangenisstraf spijbelaar
Spijbelaars in Twente lopen het risico tot enkele weken celstraf in een jeugdinrichting te worden veroordeeld. Het experiment gaat op 1 januari van start en wordt in de gaten gehouden door het landelijk parket-generaal. Als de proef een succes is wordt deze aanpak van spijbelaars mogelijk landelijk overgenomen. 
Vindt u een celstraf voor spijbelen terecht?  
in procenten van Allen
Ja het is terecht 46
Nee het is niet terecht 47
Weet niet/geen antwoord 7
Nu kan een spijbelaar een straf krijgen die kan oplopen tot 2250 euro of een taakstraf. Vindt u huidige straffen voldoende of moeten de spijbelaars toch nog risico lopen op een celstraf?   
in procenten van Allen
Huidige straffen zijn voldoende 56
Er moet toch nog celstraf komen 36
Weet niet/geen antwoord 8
Volgens een jeugdofficier van justitie in Almelo is spijbelen voor veel scholieren een eerste stap in de richting van een criminele carrière. Vindt udat spijbelen tot een crimineel gedrag leidt?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 10
Denkt u dat de celstraffen daadwerkelijk zullen helpen om spijbelen te verminderen?  
in procenten van Allen
Ja de celstraffen zullen helpen 43
Nee de celstraffen zullen niet helpen 46
Weet niet/geen antwoord 11
Wat helpt volgens u dan wel tegen spijbelen?  
in procenten van Allen die denken dat celstraffen niet helpen
Oorzaken van spijbelen opsporen en daar wat aan doen  51
Leerlingen meer bij les (school) betrekken 12
Ouders er bij betrekken 28
(Geld)straffen verhogen 7
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat het de taak is van de Justitie om de spijbelaars te straffen of is het de taak van de ouders en de omgeving?  
in procenten van Allen
Het is de taak van de Justitie  16
Het is de taak van ouders en de omgeving 82
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Spijbelen is een overtreding en geen misdrijf  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 38
Mee eens 53
Mee oneens 7
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 1