Normen en Waarden
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in haar rapport de invoering van een apart schoolvak over normen en waarden afgekeurd. 
Vindt u een apart schoolvak over normen en waarden een goed idee?   
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u het beter om fatsoensregels in het onderwijs als onderdeel van de reguliere vakken aan de kinderen bij te brengen bijvoorbeeld aan orde laten komen bij geschiedenis. Of vindt u dat er een aparte schoolvak moet komen?   
in procenten van Allen
Als een onderdeel van bestaande vakken 74
Een aparte schoolvak 22
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat het de taak is van de instellingen om de kinderen normen en waarden te overdragen of is het de taak van de burgers zelf?  
in procenten van Allen
Het is de taak van de instellingen 9
Het is de taak van de burgers zelf 86
Weet niet/geen antwoord 5
Stelling: Een apart schoolvak over normen en waarden is nodig omdat ouders vaak falen bij de opvoeding van kinderen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 19
Mee eens 32
Mee oneens 32
Helemaal mee oneens 12
Weet niet/geen antwoord 5