Identificatieplicht
Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg met minister Donner (Justitie) over het invoeren van een identificatieplicht. Politie buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders krijgen wellicht de bevoegdheid om burgers inzage te vragen in het identiteitsbewijs. 
Bent u voor het invoeren van een identificatieplicht?   
in procenten van Allen
Ja ik ben er voor 76
Nee ik ben er tegen 22
Weet niet/geen antwoord 3
Vanaf welke leeftijd zouden mensen verplicht moeten zijn om zich te identificeren?   
in procenten van Allen
12 jaar 32
14 jaar 19
16 jaar 38
Weet niet/geen antwoord 12
Als het aan minister Donner ligt komt er een algemene draag- en toonplicht voor iedereen vanaf twaalf jaar. Wie gevraagd door de politie geen geldig identiteitsbewijs kan tonen riskeert een boete van maximaal 2250 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee maanden. Maar je kunt niet zonder aanleiding van straat geplukt worden om je papieren te laten zien. Vindt u deze maatregelen te streng?   
in procenten van Allen
Ja ze zijn te streng 43
Nee ze zijn niet te streng 54
Weet niet/geen antwoord 3
Voornaamste argument voor het invoeren van de identificatieplicht was dat het een belangrijk wapen zou kunnen zijn tegen terroristen. Denkt u dat de identificatieplicht inderdaad zal helpen in de strijd tegen het terrorisme?   
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 55
Weet niet/geen antwoord 7
Stelling: Door invoering van een algemene identificatieplicht is iedereen (potentieel) verdacht.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 10
Mee oneens 43
Helemaal mee oneens 34
Weet niet/geen antwoord 2