Sinterklaas
Morgen wordt de Sinterklaas weer gevierd.
Viert u thuis of bij vrienden/kennissen/familie Sinterklaas en zo ja wanneer?       
in procenten van Allen
Nee 42
Ja 4 december 1
Ja 5 december 40
Ja 6 december 12
Ja later 4
Weet niet/geen antwoord 0
Zijn er dan kinderen onder de 8 jaar aanwezig?   
in procenten van Allen die Sinterklaas gaan vieren
Ja 47
Nee 53
Weet niet/geen antwoord 0
Maakt u een of meer gedichten?  
in procenten van Allen die Sinterklaas gaan vieren
Ja 57
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 3
Maakt u speciale presentjes voor een of meer aanwezigen?  
in procenten van Allen die Sinterklaas gaan vieren
Ja 61
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 1
Hoeveel mensen zullen er dan aanwezig zijn?    
in procenten van Allen die Sinterklaas gaan vieren
Minder dan 5 21
5 tot 10 61
11 tot 15 14
16 tot 20 2
Meer dan 20 1
Weet niet/geen antwoord 1
Komt Sinterklaas dan ook?  
in procenten van Allen die Sinterklaas gaan vieren
Ja 4
Nee 91
Weet niet/geen antwoord 4
Wie is Sinterklaas dan?  
in procenten van Allen bij wie de Sinterklaas op bezoek komt
Ingehuurd 50
Een familielid 15
Een vriend / kennis 25
Weet niet/geen antwoord 10