Rampen en incidenten
Vandaag komt een rapport uit waarin gesteld wordt dat de overheid bij (dreigende) rampen en andere grote incidenten geen complete openheid van zaken aan de burgers geeft. Dat zou zijn om grootschalige ongewenste reacties (zoals bij voorbeeld hamsteren en paniek) te voorkomen. 
Wat vindt u?  
in procenten van Allen
De overheid moet complete openheid geven 53
Het is begrijpelijk dat de overheid wat achterhoudt 43
Weet niet/geen antwoord 4