Opkomst referendum
Gisteren is in Zoetermeer een referendum geweest over de nieuwe burgemeester. Men kon kiezen tussen een CDA-er en een VVD-er. Dit waren de twee kandidaten die de Gemeenteraad hadden geselecteerd. Volgens de huidige afspraken was het niet mogelijk meer kandidaten te stellen. Uiteindelijk was de opkomst 27% te laag om rechtmatig te zijn. 
Bent u voor of tegen het kiezen van burgemeesters door de bevolking?  
in procenten van Allen
Voor 60
Tegen 27
Weet niet/geen antwoord 13
Vindt u dat ook bij een opkomst van 27% de uitslag van dat referendum moet worden gerespecteerd?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 4
Als er meer kandidaten waren geweest die niet van te voren waren gescreend doorde gemeenteraad zou de opkomst dan veel hoger zijn geweest?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 34