Vervolg babysterfte
Vorige week kwam er een rapport uit van de EU waaruit bleek dat Nederland de hoogste babysterfte had van de EU. Uit reportages op televisie en in kranten bleek dat er forse verschillen zijn tussen prenatale zorg en de mate van thuisbevallen in Nederland en er buiten. Gisteren heeft de staatssecretaris gemeld dat het onderzoek fouten zou hebben en dat de situatie in Nederland niet slechter is dan elders. 
Wat denkt u dat waar is?       
in procenten van Allen
In Nederland is het op dit terrein slechter dan in de rest van de EU 20
Het onderzoek is inderdaad fout 54
Weet niet/geen antwoord 26