Begrotingstekort
Vorige week is er een discussie geweest over het feit dat grote Europese landen zoals Frankrijk in Duitsland zich niet aan het stabiliteitspact hoeven te houden dat wil zeggen dat ze  hun begrotingstekorten boven 3% mogen laten oplopen. Normaal gesproken zoudenze hier een miljoenenboete voor moeten betalen. 
Vindt u dat alle Europese landen zich aan het Stabiliteitspact moeten houden dushun begrotingstekort niet boven de 3% mogen laten oplopen?  
in procenten van Allen
Ja 88
Nee 11
Weet niet/geen antwoord 2
Nederland heeft zich zeer ingespannen om het Stabiliteitspact intact te houden maar nu blijkt dat ons eigen begrotingstekort volgend jaar ook boven 3% zal komen. Vindt u dat Nederland zich aan het Stabiliteitspact moet houden?     
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 1
Om inkomsten te verhogen is het mogelijk de inkomstenbelasting met 5% te verhogen of de BTW van 19% naar 20% te verhogen. Waar gaat uw voorkeur naar uit?       
in procenten van Allen
Verhoging inkomstenbelasting 29
Verhoging BTW 56
Weet niet/geen antwoord 15
Minister Zalm heeft zich zeer ingespannen om het stabiliteitspact intact te houden. Denkt u dat hij dit ook gedaan zou hebben als hij wist dat Nederland zelfeen te hoge begrotingstekort zou krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 10