Aantal kamerleden
Een tv-programma over de verbeteringen van ons democratisch stelsel is als voorstel geopperd de Tweede Kamer te verkleinen naar 100 mensen in plaatsvan 150. 
Vindt u dat een verbetering?      
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 33
Weet niet/geen antwoord 18
Wat vindt het beste aantal Tweede Kamerleden?  
in procenten van Allen
50 14
100 34
150 32
200 3
250 2
Weet niet/geen antwoord 15
Er zijn mensen die vinden dat in Nederland een districtenstelsel ingevoerd moet worden zodat iedereen als het ware zijn eigen vertegenwoordiger heeft (de winnaar in zijn eigen district met ongeveer 75000 kiezers). Zou u willen dat u precies weet wie uw eigen vertegenwoordiger is of vindt u het huidige systeem beter?  
in procenten van Allen
Ik wil weten wie mijn vertegenwoordiger is 47
Huidige systeem is beter 40
Weet niet/geen antwoord 13
Bij een systeem waar je per district echt een eigen vertegenwoordiger hebt iser geen sprake meer van evenredige vertegenwoordiging. Dat houdt dus in dat een partij met enkele procenten van de Nederlandse kiezers geen vertegenwoordiger in de Kamer zouden kunnen hebben. Vindt u dat acceptabel?   
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 10
In sommige landen is er een kiesdrempel van 5%. Als een partij minder dan 5% haalt dan komt het niet in de kamer. Bent u daar een voorstander van?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 3
Als u alles overziet denkt u dan dat ons huidig systeem van verkiezingen van de Tweede Kamer veranderd moet worden of dat het huidige systeem ongewijzigd moet doorgaan?   
in procenten van Allen
Veranderen 55
Ongewijzigd doorgaan 34
Weet niet/geen antwoord 10