Drugssmokkelaars Vrijuit
De drugssmokkelaars die op Schiphol worden betrapt met een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen in hun bagage worden vaak zonder vervolging vrijgelaten. 
Wat vindt u ervan dat de drugssmokkelaars ongestraft worden vrijgelaten?  
in procenten van Allen
Het is schandalig 86
Het is terecht er is blijkbaar niet genoeg geld of manskracht 9
Weet niet/geen antwoord 5
Als reden dat de mensen niet worden aangehouden wordt gezegd dat het te veel tijd en manskracht kost om te bewijzen dat iemand opzettelijk drugs het land binnen wil smokkelen. Vindt u dat ondanks het feit dat het te veel geld en manskracht kost het toch goed uitgezocht moet worden of iemand inderdaadeen drugssmokkelaar is?       
in procenten van Allen
Ja zelfs als het te veel geld en moeite kost moeten ze het goed uitzoeken 81
Nee als het te veel geld en moeite kost moeten ze het niet uitzoeken 14
Weet niet/geen antwoord 5
Stelling: Minister Donner stelt dat als iemand eenmaal als drugssmokkelaar is geregistreerd een luchtvaartmaatschappij hem later niet meer moet meenemen. Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 47
Mee eens 32
Mee oneens 16
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 4
Minister Donner wilt de gepakte drugssmokkelaars registreren en deze gegevens aan vliegmaatschappijen verstrekken zodat er tegen deze personen maatregelen kunnen worden getroffen. Maar de vliegmaatschappijen zoals KLM zijn hier niet mee eens. Zijn vinden dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheid in de schoenen van de vliegmaatschappijen schuift. Wie moet volgens u verantwoordelijk worden gehouden voor het weren van drugssmokkelaars van vliegvelden?  
in procenten van Allen
De overheid 73
Vliegmaatschappijen 23
Iemand anders 1
Weet niet/geen antwoord 3
Denkt u dat een eventuele “zwarte lijst” met de veelplegers van drugssmokkel effectief zal zijn tegen de drugssmokkelaars?  
in procenten van Allen
Ja 71
Nee 22
Weet niet/geen antwoord 7