Bezuinigingen Sociale Zekerheid
Vandaag wordt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken behandeld. Daarbij is ook het punt “hoeveel bepaalde personen moeten inleveren” aande orde. 
Vindt u dat bezuinigingen op het terrein van de Sociale Zekerheid noodzakelijk zijn?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 46
Weet niet/geen antwoord 12
Denkt u dat in Nederland ten opzichte van andere landen relatief veel geld uitgegeven wordt aan Sociale Zekerheid relatief weinig of is er volgensu weinig verschil?  
in procenten van Allen
Relatief weinig 9
Weinig verschil 28
Relatief veel 50
Weet niet/geen antwoord 13
Denkt u dat er in Nederland ten opzichte van andere landen relatief meer fraude wordt gepleegd bij de Sociale Zekerheid relatief minder of is er volgens u weinig verschil?  
in procenten van Allen
Relatief meer 46
Weinig verschil 37
Relatief minder 5
Weet niet/geen antwoord 12
Wat is volgens u de belangrijkste reden dat er bezuinigd gaat worden op de Sociale Voorzieningen?  
in procenten van Allen
De economie gaat slecht 53
Er wordt teveel misbruik van gemaakt 23
De bevolking veroudert 21
Weet niet/geen antwoord 4
Rondom Prinsjesdag is er in de Tweede Kamer uitgebreid over de voorgenomen bezuinigingen gesproken. Heeft u de indruk gekregen dat de Premier heeft gezegd dat niemand meer dan 1% erop achteruit zal gaan?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 22
Premier Balkenende geeft in een brief aan dat hij heeft gezegd dat geen enkele groep er gemiddeld meer dan 1% op achteruit zal gaan. Is dat volgens u ook het geval geweest of zegt Premier Balkenende volgens u nu wat anders dan 2.5 maanden geleden?  
in procenten van Allen
Dat was zo 16
Balkenende zegt nu wat anders 52
Weet niet/geen antwoord 32
Vindt u dat de regering zou moeten toezeggen dat niemand uit de zwakste groepen in de samenleving meer dan 1% zal achteruitgaan?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 4
Wat denkt u dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer zal gaan doen. Zal ze zorgen dat de ergste getroffenen worden gecompenseerd of zal zij instemmen met het voorstel van de regering?  
in procenten van Allen
Zorgen voor compensatie 40
Instemmen met voorstel 48
Weet niet/geen antwoord 12
Welke opvatting lijkt het meest op die van u?
1. Het is triest dat dit soort bezuinigingen moeten gebeuren maar het kan niet anders
2. Binnen de regering moeten andere prioriteiten gesteld worden zodat de laagste inkomens niet in inkomen achteruit gaan.
 
in procenten van Allen
Opvatting 1 29
Opvatting 2 68
Weet niet/geen antwoord 4
Zou u instemmen met een voorstel van de regering dat u per jaar 5% meer belasting moet betalen dan u nu doet om ervoor te zorgen dat de laagste inkomens er niet op achteruit zullen gaan?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 10
Denkt u dat een regering van CDA met PvdA in haar beleid duidelijk anders zou zijn dan het huidig kabinet of zou het weinig verschillen?  
in procenten van Allen
Duidelijk anders 55
Weinig verschillen 38
Weet niet/geen antwoord 7