Werkloosheidsuitkering
Als iemand in Nederland onvrijwillig werkeloos wordt krijgt hij een uitkeringvan 70% van zijn laatste salaris. De duur van die uitkering is gekoppeld aan leeftijd en arbeidsverleden. Het maximum is een periode van 5 jaar. Daarna krijgt men een bijstandsuitkering behalve als men ouder dan 57.5 was toen men werkeloos werd. Er zijn mensen die zeggen dat een langdurige werkeloosheidsuitkering mensen weerhoudt om serieus werk te zoeken. 
Wat denkt u?   
in procenten van Allen
Ja dat is waar weerhoudt mensen om serieus werk te zoeken 51
Nee dat is niet waar 45
Weet niet/geen antwoord 4
Er is een voorstel om een werkeloosheidsuitkering te maximaliseren naar 1.5 jaar. De veronderstelling is dat mensen dan meer op zoek zullen gaan naar het werk. Bent u het met dit voorstel eens?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 51
Weet niet/geen antwoord 3
Stelling: Als iemand echt wil werken dan kan hij ook nu altijd een baan vinden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 16
Mee eens 45
Mee oneens 30
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 1
Stelling: In Nederland wordt veel misbruik gemaakt van de sociale voorzieningen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 27
Mee eens 50
Mee oneens 17
Helemaal mee oneens 2
Weet niet/geen antwoord 4
 Welke wet wordt volgens u in Nederland het meest misbruikt?   
in procenten van Allen
WAO 51
WW 12
Bijstand 27
Weet niet/geen antwoord 10
De afgelopen jaren is de overheid strenger geworden ten aanzien van toepassing van de verschillende wetten op het terrein van sociale voorzieningen. Watis uw mening?  
in procenten van Allen
Het moet (nog) strenger 52
Het is goed zo 30
Men wordt te streng 16
Weet niet/geen antwoord 2